SKRIFTER OM

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

Introduktion till symboldrama, Karin Hansson (.pdf Gratis)
 

Priser inkl moms. Porto tillkommer.   Medlem Icke medlem
Symboldrama

av Hanscarl Leuner (1984, nytryck 2009)

  250:- kr 300:- kr
Tematikens roll i processen vid symboldrama

Axelsson m.fl. 23 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symbolbildning och dess betydelse för psykoterapi

Jadranka Dieter, 33 sid.

  100:- kr 150:- kr
Om symboldrama med palliativa patienter – begränsningar och möjligheter

Magdalena Engel Fischer, 32 sid

  100:- kr 150:- kr
Kan symboldrama förstärka psykoterapeutisk behandling.

av Karin Hemlin Bjerkehag. Svenska Föreningen för Symboldrama.

  100:- kr 150:- kr
Vakendrömmens möjligheter

av Gudrun Jinton. 37 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama i individualterapi?

Möjligheter och risker vid användning av symboldrama som inslag inom ramen av en psykoanalytiskt orienterad långtidspsykoterapi.
Eva Sjöberg-Jonzén. 60 sid.

  100:- kr 150:- kr
Heligt fasta – hejdlöst frossa. Ätstördas fasa inför medelvägen

Edda och Horst-Alfred Klessmann, 2:a uppl 1990, svensk översättning. Svenska Föreningen för Symboldrama. 124 sid. Bok, häftad

  150:- kr 200:- kr
Ett drama på familjescenen och Symboldrama vid anorexi.

av Edda Klessmann. En förkortad version av ett föredrag hållet i Bremen 1992. 30 sid.

  100:- kr 150:- kr
Psykoterapi med symboldrama vid posttraumatiskt stressyndrom

av Yvonne Lindgren, 20 sid.

  100:- kr 150:- kr
När ingenting hjälper. Symboldrama som behandlingsval vid depressiva tillstånd

Sigbritt Nordlund, 20 sid.

  100:- kr 150:- kr
Att behandla patienter med reumatoid artrit via kombinerade insatser utifrån ett helhetsperspektiv

Sture Nyman, 22 sid.

  100:- kr 150:- kr
Med kroppen som budbärare i en symboldramabehandling

Lotta Ring, 30 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama – Hur speglar sig bristande jagstyrka inom denna psykoterapimetod?

Ragnhild Wallin, 36 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama

av Eberhard Wilke. Särtryck ur Ein Lehrbuch für Ärzte und Psychologen, Springer Verlag, Berlin. 35 sid.

  100:- kr 150:- kr
Symboldrama något för dig?

Inger Ösby, 18 sid.

  70:- kr 100:- kr
Symboldrama/visualiserande psykoterapi. Behandling vid sexuella övergrepp och trauma.
Ann-Mari Bertilsson, 16 sid. Fås som nedladdningsbar fil.
  50:- kr 70:- kr

Följande symboldramaböcker finns i bokhandeln eller att beställa på nätet:

Marta Cullberg Weston

En dörr till ditt inre. (2000/2010) finns i nyutgåva från Studentlitteratur
Självkänsla på djupet. N&K (2007/2010) Pocket
Från skam till självrespekt. N&K (2008)
Lär känna dig själv på djupet. N&K (2009)
Tröst och reparation. N&K (2012)

Majlis Lundström

Det icke verbalt sagda (2010) är utgiven på Studentlitteratur.

Sigbritt Nordlund

Barnet i brunnen. En symboldramaterapi (2016) utgiven på Förlag sinorna.


Beställare:

Adress:

Postnr, Ort:

Telefon (om vi behöver nå dig!):

E-post:

 

Dessa skrifter kan beställas från:

Svenska Föreningen för Symboldrama
 

c/o Karin Lindén
Getporsvägen 5
136 40 Handen

Tel: 070-624 74 55

Kan även beställas via e-post
kansli@symboldrama.se
 

Skriv ut sidan och skicka in!

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se