Institutet för

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

anordnar utbildningar

 

Utbildning till certifierad symboldramaterapeut anordnas för personer med grundläggande psykoterapiutbildning och för legitimerade psykoterapeuter. De sökande ska ha en erfarenhet av terapeutiskt arbete under minst två år efter sin grundutbildning.


    Folder för utskrift och spridning (pdf)


Så blir du certifierad symboldramaterapeut

Ny utbildning startar i januari 2025!

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer + fortsatt handledning på klientärenden. Utbildningen kan bedrivas parallellt med ett heltidsarbete.

Kurserna bedrivs på Värmdö yogacenter i Gustavsbergs hamn
Buss går från Slussen (tar 30–35 min). Enkel övernattning möjlig i lokalen mot viss kostnad.

I kursen ingår:
     • fem längre weekendseminarier (fredag lunch–söndag lunch) fördelade på två år
     • individuella litteraturstudier inför varje seminarium (redovisas skriftligt)

Seminarierna och studierna är problemfokuserade. Man får möjlighet att parvis träna sig i att använda metoden i klientarbete.

Delkurs I      Introduktion i symboldramateknik och träning i arbete med inre scener.
Delkurs II    Terapeutiska verktyg för mer komplexa tillstånd + psykosomatik.
Delkurs III   Inre Barnet – metodik och arbete med självkänsla och självbilder.
Delkurs IV   Depressiva tillstånd och dissociation
Delkurs V    Traumatillstånd
 

Dessutom ingår följande moment:
     • egenterapi i symboldrama
, (minimum 15 ggr), som kan ske före eller under utbildningen
     • handledning på två kortare och ett längre klientärende (Steg II) eller tre kortare och ett längre klientärende
        (Steg I).

Egenterapin och handledningen betalas separat.

Kurskostnad: Varje weekendseminarium kostar 5 600 kr + moms (=7 000 kr inkl moms).
Luncher och middagar på lokala restauranger – ingår inte i kurskostnaden.
Frukostfika och fm och em fika ingår och vi bjuder på ett inledande bubbel med tilltugg vid första kursomgången och en avslutningslunch efter delkurs 5.

Utbildningsgruppen kan bestå enbart av steg I eller steg II-terapeuter, men blandade grupper kan förekomma. Innan antagningen till utbildningen genomför vi en intervju med alla sökande för att bedöma den terapeutiska erfarenheten och motivationen för utbildningen.

Ny utbildningsomgång startar när tillräckligt många anmält sig till utbildningen – vanligen i september.

Intresseanmälan och beställning anmälningsblanketter sker till utbildning@symboldrama.se.
Frågor kring utbildningen ställs till Karin Hemlin Bjerkehag: k.hemlin.bjerkehag@gmail.com.

Gör din intresseanmälan så snart som möjligt så att vi kan bättre planera för nästa utbildning.

 


 

Institutet för Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

Karin Hemlin Bjerkehag: k.hemlin.bjerkehag@gmail.com (står för information om utbildningarna)

Ylva Axelson-Fisk: ylva.axelson@sanktlukas.se

Erika Henriksson: erikaterapi@gmail.com

Anette Eroselius: anette.eroselius@organisationspsykologerna.se

Adjungerad Marta Cullberg Weston: cullbergweston@outlook.com

 


HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se