Svenska föreningen för

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

Symboldramametoden är en reparativ visualiseringsmetod, som utvecklades av den tyske psykiatern Hanscarl Leuner vid universitetet i Göttingen på 1950-talet. Den svenska föreningen bildades 1977. Det finns idag omfattande svensk litteratur om metoden och hur den fungerar. (Se bl a Skrifter)
Föreningens syfte

Föreningens syfte är att:

  • värna om symboldrama som en specifik psykoterapimetod som vilar på psykodynamisk grund
  • anordna utbildning som leder fram till behörighet som symboldramaterapeut
  • verka för att den som arbetar med metoden uppfyller av föreningen definierade kvalifikationskrav
  • stimulera medlemmarnas professionella utveckling
  • verka för att symboldrama blir känd som en psykoterapeutisk metod bland allmänhet, utbildningsinstitutioner och myndigheter
  • att samverka med föreningar som arbetar med symboldrama och närliggande behandlingsmetoder.
Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs påbörjad eller genomgången utbildning anordnad av Svenska Föreningen för Symboldrama.

Medlemsavgift

Ordinarie medlemmar betalar 700 kr, varav 50 kr är medlemsavgift och 650 kr är serviceavgift. Man räknas som ordinarie när man är yrkesverksam på hel- eller deltid.

Studerande betalar 400 kr, varav 50 kr är medlemsavgift och 350 kr serviceavgift. Man räknas som studerande under de terminer när föreläsningarna pågår. Under den tid därefter när man går i egenterapi, får handledning på sina utbildningsärenden samt skriver sina terapisammanfattningar räknas man som fullbetalande.

Pensionärer betalar 400 kr, varav 50 kr är medlemsavgift och 350 kr serviceavgift. Man räknas som pensionär när man inte längre är yrkesverksam.

Medlemsavgiften inbetalas till Symboldramaföreningens pg 430 90 27–3. Ange ditt namn på inbetalningen.

Organisation

Symboldramaföreningen bildades år 1977 och är ansluten till den internationella sammanslutningen ISGAI (International Society for Guided Affective Imagery). Föreningen leds av en styrelse bestående av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Utbildning

Läs mer om Utbildning

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se