Svenska föreningen för

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

LEUNERDAGEN 2020

Lördagen den 24 oktober 2020 13:00–16:30

13:30–15:30
Lena Abrahamsson & Sigbritt Nordlund

”Det fanns ingen”

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama vid strukturell dissociation – Lena Abrahamsson

Dissociativa symptom och processer

Teoretisk inramning – Sigbritt Nordlund

I det lilla barnets utsatthet är det inte möjligt att hålla samman jaget, och det splittras i flera delar. Den emotionella upplevelsen blir inlåst och är sällan åtkomlig för vardagspersonen. I visualiserande psykoterapi får de återknyta kontakten med varandra och ett inre helande påbörjas.

Lena Abrahamsson, socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, steg 1- utbildad i psykoterapi och cert. symboldramaterapeut presenterar hur hon under Sigbritt Nordlunds handledning ger visualiserande psykoterapi/ symboldrama till en patient med strukturell dissociation.

Sigbritt Nordlund är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och symboldrama.

 

Program

13:00  Andra omröstningen av namnförslaget Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama
          (första var på årsmötet den 16 maj).

13:30  Lena Abrahamsson och Sigbritt Nordlund håller föredrag om en terapi – se bilaga – med
          fika/bensträckarpaus.

15:30  Forskningsseminariet med Marta Cullberg Weston och Ulla Risling.

16:30  Avslutning.

 

Anmäl dig till annmaribert@hotmail.com senast den 20 oktober!

Så snart du anmält dig får du en länk till mötet. Koppla gärna upp dig 15–20 min innan så att vi vet att det tekniska fungerar och vi kan starta kl 13.00.

Varma hösthälsningar

Ann-Mari Bertilsson

Ordf Symboldramaföreningen

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se