Svenska föreningen för symboldrama – 40 år!

LEUNERDAGEN 2017

Lördagen den 21 oktober 2017

10:00–12:30
Jean-Michel Saury

Den emotionella hjärnan

Jean-Michel Saury, klinisk neuropsykolog vid kliniken för rehabiliteringsmedicin vid Danderyds sjukhus, enheten för smärtrehabilitering och neurorehabilitering.

Innehåll: Hur hjärnan hanterar känslor, lust och välmående och vad som händer vid rädsla, ångest eller depression mm. Hur kunskapen om hjärnan kan hjälpa psykoterapeuten att optimera behandlingen. Hur hypnos och visualisering kan användas i rehabilitering av strokepatienter.

14:15–16:45
Marta Cullberg Weston

Relationellt Symboldrama för klienter
med sexuella övergrepp i barndomen

Marta Cullberg Weston, leg psykolog, leg psykoterapeut, författare, handledare och lärare på Symboldramautbildningen. Senast utgivna bok: Visualiseringens reparativa kraft (2017). Inre-barnet-tekniken ger oss en möjlighet att arbeta med traumatiska erfarenheter som är mer skonsam men ändå kraftfull. Genom att man kan förse det utsatta barnet med en stödperson kan ensamheten och vanmakten brytas. Förövaren kan ställas till svars och skammen lastas av från offrets axlar vilket bidrar till en genuint reparativ erfarenhet. Utan att retraumatisera kan man närma sig olika aspekter av den traumatiska situationen och förändra den känslomässiga laddningen. Man kan då också i viss mån skriva om (rescripting) den känslomässiga erfarenheten vilket bidrar till en djupgående läkning. Detta har också stöd i modern minnesforskning.

För medlemmar i föreningen:
Se medlemssidan

12:30–12:45 Medlemsmöte

18:00– Jubileumsmiddag

 
 

 

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se