Välkommen till Årsmöte den 20 mars 2021

 


 

Marta Cullberg Weston kommer att presentera ett föredrag om Rescripting och reparation vid årsmötesträffen den 20 mars.

Hon tar sin utgångspunkt i hur en organisk form av rescripting utvecklats och används i Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama och gör sedan en översikt över Rescripting på KBT-sidan med ett forskningsbaserat upplägg. KBT-forskningen stöder effekten av rescripting vid flera olika former av problematik.

Kanske flikar hon in en kort berättelse om en 8-timmars rescripting-fokuserad symbol-dramaterapi med en gravt traumatiserad man.

Föredraget avslutas med en diskussion om möjligheten att ”skriva om våra minnen” och visualiseringens kraftfulla effekt.


Länk skickas tillsammans med dagordning, ekonomisk årsredovisning, revision och verksamhetsberättelser någon vecka före mötet. Det går bra att delta via dator, platta eller mobil. Uppkoppling i god tid så att det tekniska ska fungera.

Kostnad: 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar. Betalas till föreningens pg 430 90 27-3.

Anmälan senast den 14 mars till annmaribert@hotmail.com.

 

Ann-Mari Bertilsson för

Styrelsen

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se