Föreningens syfte

Föreningens syfte är:

  • att värna om symboldrama som en specifik psykoterapimetod som vilar på psykodynamisk grund
  • att anordna utbildning som leder fram till behörighet som symboldramaterapeut
  • att verka för att den som arbetar med metoden uppfyller av föreningen definierade kvalifikationskrav
  • att stimulera medlemmarnas professionella utveckling
  • att verka för att symboldrama blir känd som en psykoterapeutisk metod bland allmänhet, utbildningsinstitutioner och myndigheter
  • att samverka med symboldramaföreningar i andra länder
Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs påbörjad eller genomgången utbildning anordnad av Svenska Föreningen för Symboldrama.

Organisation

Symboldramaföreningen bildades år 1977 och är ansluten till den internationella sammanslutningen ISGAI (International Society for Guided Affective Imagery). Föreningen leds av en styrelse bestående av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Utbildning

Läs mer om Utbildning

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se