INSTITUTET FÖR SYMBOLDRAMA/VISUALISERANDE PSYKOTERAPI
anordnar utbildningar i Symboldrama

 

Utbildning till certifierad symboldramaterapeut anordnas för personer med grundläggande psykoterapiutbildning och för legitimerade psykoterapeuter. De sökande ska ha en erfarenhet av terapeutiskt arbete under minst två år efter sin grundutbildning. Någon gång per år ges en kortare introduktionskurs i symboldrama.


 

Så blir du certifierad symboldramaterapeut

Planerad kurs, anmäl intresse! Ev start maj 2020.

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer + fortsatt handledning på klientärenden. Utbildningen kan bedrivas parallellt med ett heltidsarbete.

Kursgård är Poul Bjerres Vårstavi i Tumba utanför Stockholm (dit går pendeltåg/buss). Kursen är således ett externat – man ordnar själv inkvartering i Stockholm (vi kan bidra med förslag).

I kursen ingår:
     • fem längre weekendseminarier (fredag morgon–söndag
        lunch) fördelade på två år
     • individuella litteraturstudier inför varje seminarium (redovisas skriftligt)
 

Seminarierna och studierna kommer att i stor omfattning vara problemfokuserade. Man får möjlighet att parvis träna sig i att använda metoden i klientarbete.

Delkurs I     Klassiskt symboldrama I
Delkurs II    Klassiskt symboldrama II och Psykosomatik
Delkurs III   Självkänsla och självbilder
Delkurs IV   Depressiva tillstånd och dissociation
Delkurs V    Traumatillstånd
 

Dessutom ingår följande moment:
     • egenterapi i symboldrama
, som kan ske före eller under utbildningen
     • handledning på två kortare och ett längre klientärende (Steg II)
        Alternativt på tre kortare och ett längre klientärende (Steg I)

Utbildningsgruppen kan bestå enbart av steg I eller steg II-terapeuter, men blandade grupper kan förekomma. Innan antagningen till utbildningen genomför vi en intervju med alla sökande för att bedöma den terapeutiska erfarenheten och motivationen för utbildningen.

Kurskostnad: Varje weekendseminarium kostar 5 600 kr + moms (=7 000 kr inkl moms). (Externat)
2 luncher och frukost/kaffe varje dag ingår i kurskostnaden. Dessutom bjuder vi på en avslutningslunch efter delkurs 5 samt ett inledande bubbel med tilltugg på lördagen vid första kursomgången.
Egenterapin och handledningen betalas separat.

Ny utbildningsomgång startar när tillräckligt många anmält sig till utbildningen – vanligen i september varje år.

Intresseanmälan sker till utbildning@symboldrama.se.
Där kan du också beställa anmälningsblanketter. Frågor kring utbildningen kan erhållas av Karin Hemlin Bjerkehag: k.hemlin.bjerkehag@gmail.com.

Gör din intresseanmälan så snart som möjligt så att vi kan bättre planera för nästa utbildning.

 


 

Institutet för Symboldrama/Visualiserande Psykoterapi

Karin Hemlin Bjerkehag: k.hemlin.bjerkehag@gmail.com (står för information om utbildningarna)

Eva Nilsson: info@eva-nilsson.se

Erika Henriksson: erikaterapi@gmail.com

Anette Eroselius: anette.eroselius@organisationspsykologerna.se

Samt adjungerad Marta Cullberg Weston: cullbergweston@outlook.com

 


Utbildningarna till certifierad symboldramaterapeut arrangeras på kursgården Vårstavi som förvaltas av Paul Bjerresälskapet och Stiftelsen Vårstavi. Besök gärna deras respektive hemsidor för mer information!

Poul Bjerresällskapet

Stiftelsen Vårstavi

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se