Ett särskilt Utbildningsinstitut anordnar utbildningar i Symboldrama

Några gånger per år ges introduktionskurser förlagda till en veckohelg. Utbildning till certifierad symboldramaterapeut anordnas i två former: dels en riktad till personer med grundläggande psykoterapiutbildning och dels en kortare form, som vänder sig till legitimerade psykoterapeuter.

För att bli medlem i föreningen krävs påbörjad eller genomgången utbildning anordnad av Svenska Föreningen för Symboldrama, eller utbildning som bedöms likvärdig.

 


Svenska föreningen för symboldrama erbjuder två varianter av utbildning i symboldrama.

Antagning till båda formerna av utbildning förutsätter erfarenhet av symboldrama från en introduktionskurs eller motsvarande, och vi genomför också en intervju.

 

Så blir du certifierad symboldramaterapeut

för terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning (steg I)

Planerad kursstart 15–17 september 2017

Utbildningen sträcker sig över sex terminer. Kursgård är Poul Bjerres Vårstavi i Tumba utanför Stockholm (dit går pendeltåg/buss). Kursen är således ett externat – man ordnar själv inkvartering i Stockholm (vi kan bidra med förslag).

I kursen ingår:
     • sju längre weekendseminarium/termin (fredag morgon–söndag
        lunch) fördelade på tre år
     • individuella litteraturstudier (redovisas skriftligt)
     • handledning på tre kortare och ett längre klientärende
     • egenterapi i symboldrama.

Seminarierna och studierna kommer att i stor omfattning vara problemfokuserade. Man får möjlighet att parvis träna sig i att använda metoden i klientarbete. Under weekendseminarierna arbetar tidvis två lärare parallellt med gruppen:

Termin I     a) Klassiskt symboldrama – Leuners motivkrets
                 b) Klassiskt symboldrama II
Termin II    Självkänsla och självbilder
Termin III   Depressiva tillstånd och dissociation
Termin IV   Traumatillstånd
Termin V    Komplexa tillstånd (beroende/självdestruktivitet etc)
Termin VI   Psykosomatiska tillstånd

Antagning till utbildningen förutsätter genomgången grundläggande psykoterapiutbildning (steg-I-kompetens) och terapeutisk erfarenhet åtminstone två år efter steg-I-utbildningen. (Dispens från kravet på terapeutisk erfarenhet kan ges för personer där terapi ingått i grundutbildningen.)

Innan utbildningen börjar genomför vi en intervju med de sökande. För att gå utbildningen bör man ha möjlighet att ta emot klienter i sitt arbete/i sin tjänst eller privat.

Kurskostnad: Weekendseminarium 5 600 kr + moms = totalt 7 000 kr. (Externat)
2 luncher, kaffe och en middag ingår i kurskostnaden. Dessutom en avslutande lunch (kurs 7, termin 6) och ett inledande bubbel med tilltugg på lördagen vid första kursomgången.

Intresseanmälan sker till Marta Cullberg Weston, cullbergweston@outlook.com.
Mer omfattande information om kursens upplägg skickas ut via e-post (eller post).

Gör din intresseanmälan så snart som möjligt så att vi kan bättre planera för nästa utbildning.

 

för LEGITIMERADE PSYKOTERAPEUTER (steg II)

Planerad kursstart 15–17 september 2017

Utbildningen sträcker sig över fyra terminer. Kursgård är Poul Bjerres Vårstavi i Tumba utanför Stockholm (dit går pendeltåg/buss). Kursen är således ett externat – man ordnar själv inkvartering i Stockholm (vi kan bidra med förslag).

I kursen ingår:
     • fem längre weekendseminarier (fredag morgon–söndag lunch)
       fördelade på två år.
     • individuella litteraturstudier (redovisas skriftligt)
     • handledning på två kortare och ett längre klientärende
     • egenterapi i symboldrama.
 

Seminarierna och studierna kommer att i stor omfattning vara problemfokuserade. Man får möjlighet att parvis träna sig i att använda metoden i klientarbete. Under weekendseminarierna arbetar tidvis två lärare parallellt med gruppen:

Termin I       Klassiskt symboldrama.

Termin II      Klassiskt symboldrama II och psykosomatik

Termin III     Självkänsla och självbilder

Termin IV     Depressiva tillstånd och dissociation

Termin V      Traumatillstånd

 

Antagning till utbildningen förutsätter steg II-kompetens och man har bedrivit psykoterapeutiskt arbete under två-tre år efter steg II-utbildning. Vi genomför också en intervju med alla sökande.

Kurskostnad: Weekendseminarium 5 600 kr + moms (=7 000 kr inkl moms). (Externat)
2 luncher, kaffe och en middag ingår i kurskostnaden. Dessutom en avslutande lunch (kurs 5, termin 4) och ett inledande bubbel med tilltugg på lördagen vid första kursomgången.

Intresseanmälan sker till Marta Cullberg Weston, cullbergweston@outlook.com.
Mer omfattande information om kursens upplägg skickas ut via e-post (eller post).

Gör din intresseanmälan så snart som möjligt så att vi kan bättre planera för nästa kurs.

 


Du som är intresserad av att gå en utbildning i symboldrama kan kontakta Marta Cullberg Weston på utbildning@symboldrama.se eller cullbergweston@outlook.com så får du information och anmälningsblanketter hemskickade.


 

Institutet för Symboldrama/Visualiserande Psykoterapi anordnar introduktionskurser när önskemål om detta har uppkommit.

Institutets ledamöter

Karin Hemlin Bjerkehag: k.hemlin-bjerkehag@telia.com

Eva Nilsson: info@eva-nilsson.se

Erika Henriksson: erikaterapi@gmail.com

Anette Eroselius: anette.eroselius@organisationspsykologerna.se

Samt adjungerad: Marta Cullberg Weston (information): cullbergweston@outlook.com

 


Utbildningarna till certifierad symboldramaterapeut arrangeras på kursgården Vårstavi som förvaltas av Paul Bjerresälskapet och Stiftelsen Vårstavi. Besök gärna deras respektive hemsidor för mer information!

Poul Bjerresällskapet

Stiftelsen Vårstavi

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se