Svenska Föreningen för Symboldrama

c/o Elm Consulting
Söderhamnen 10
185 31  Waxholm

Tel: 070-353 55 73

PlusGiro: 430 90 27–3

 

Glömt lösenordet?

Kontakta sekreterare!

 


STYRELSE

Ordförande Joakim Axelsson
E-post: joakim.m.axelsson@telia.com
Tfn: 070-351 43 20

Vice ordförande Helena Kempe
E-post: helena.kempe@swipnet.se
Tfn: 070-318 32 68

Kassör Ann-Marie Bertilsson
E
-post: annmaribert@hotmail.com
Tfn: 076-814 59 79

Sekreterare Ylva Axelson-Fisk
E-post: ylva.axelson@sanktlukas.se
Tfn: 023-70 50 40

Ledamot Eva-Lena Molin
E-post: evalenamolin@telia.com

Ledamot Kristina Broberg
 

 

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se