Svenska föreningen för

Visualiserande Psykoterapi – Symboldrama

 

LEUNERDAGEN 2021

Lördagen den 23 oktober 2021 10:00–12:30

Iréne Lainio

Socionom, sexolog, leg. psykoterapeut, lic. hypnospsykoterapeut med EMDR-utbildning, handledare och lärare i psykoterapi.

Iréne har mångårig erfarenhet av arbete med familjeterapier och individuella terapier där det förekommer sexuell problematik och dysfunktion, samt arbete med offer och förövare och arbete med par där paret har problem kopplat till sexuella svårigheter.

Idag undervisar Iréne i anknytning vid sexuella dysfunktion och pararbete vid Uppsala universitet, Ersta Sköndals systemiska familjeterapiutbildning och SAPU steg 1, och hon arbetar med enskilda patienter, par och familjer där många av patienterna har sexuella svårigheter, traumaerfarenhet eller HBTQ-tillhörighet.                                      

Kostnad: 300 kr för medlemmar och 400 kr för icke medlemmar.

Föreläsningen är öppen för intresserade som arbetar med psykoterapi.

Anmälan: Anmälan till annmaribert@hotmail.com med betalning till föreningens pg 430 90 27-3 senast den 20 okt. Zoom-länk skickas dagen innan mötet.
 

Varma hösthälsningar

Ann-Mari Bertilsson

Ordf Symboldramaföreningen

 

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se