Svenska föreningen för symboldrama

LEUNERDAGEN 2019

Lördagen den 26 oktober 2019

10:00–12:30
Anna christina Sundgren

”Jag kände en närhet jag aldrig haft”
– A
tt läka anknytningstrauma i AEDP


Anna Christina Sundgren
är verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare i Stockholm och har mångårig erfarenhet som psykoterapihandledare samt som föreläsare och lärare. Hon är certifierad AEDP-terapeut och dito handledare utbildad i USA och har haft handledning av bland andra Dr Diana Fosha, AEDP-terapins grundare. Anna Christina har presenterat AEDP på internationella och svenska konferenser och utbildningar. Hon handleder AEDP-terapeuter, kuratorer, psykologer och läkare inom vård och socialtjänst.
 

12:30–13:30  Lunch

13:45–16:00

Symboldrama/Visualiserande psykoterapi
med barndomstraumatiserade personer

MONICA SANDBERG berättar om en långtidsterapi där strukturella skador och psykologiska försvar framträder, liksom hennes egna dilemman i att hantera dessa.

SIGBRITT NORDLUND ger en teoretisk/metodmässig ram med fokus på dissociation.

Tid för dialog och diskussion kommer att finnas.

Monica Sandberg är leg. barn- och ungdomspsykolog. Hon har de senaste åren arbetat på vårdcentral med vuxna patienter. Hon har tidigare arbetat på BUP (akuten, slutenvård, öppenvård, hemvård) och har även arbetat på smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus

 

Plats: Stockholms Borgargille, Nybrogatan 60.

Avgift: medlemmar 650 kr, icke medlemmar 450 kr (gäller enbart förmiddagens föreläsning), studerande 450 kr. Priset inkluderar em fika och salladslunch.

Anmälningar skickas till annmaribert@hotmail.com. Betalning och anmälan senast 19/10, pg 430 90 27-3.

 

Varmt välkomna!

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se