Årsmöte den 24 februari 2018 kl 11:00

Risling Partners lokaler

Årsmöte klockan 11:00–11:45 Dagordning

Gemensam sopplunch 12:00–13:00

Föredrag kl. 13:00–15:30
 

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”

Ann-Mari Bertilsson Om Symboldrama som behandling vid sexuella övergrepp

 
Ann-Mari Bertilsson
kommer att utgå från ett arbete hon skrivit om tre klienter som varit utsatta för sexuella övergrepp. Arbetet skrevs i samband med att hon skulle sluta på den mottagning där hon under många år arbetat med personer som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman. Ann-Mari började arbeta med bildterapi i början på 90 talet och har därefter allt mer övergått till arbete med symboldrama och visualiserande psykoterapi med fokus på det inte barnet.

Läs gärna Ann-Maries arbete i förväg så får du mer behållning av föredraget. Texten skickas ut till anmälda via e-post.
Ann-Mari Bertilsson - Leg. sjuksköterska spec. psykiatri med grundläggande psykoterapiutbildning. Dipl. Bildterapeut och Cert. Symboldramaterapeut.

 

Lokal: Risling Partners lokaler, Kindstugatan 1, 4 tr, Stockholm. Portkod 2579. Gamla Stan.
Tid: Årsmötet kl. 11:00–11:45, föreläsning kl. 13:00–15:30

Priset för föreläsningen inkl. kaffe och smörgås är 350 kr för medlemmar, 250 kr studerande och 500 kr för icke medlemmar. Sopplunch 100 kr (Restaurant Under Kastanjen).
Sista datum för anmälan och avgift 18 februari.
Anmälan till helena.kempe@tele2.se. Avgiften sätts in på pg 430 90 27-3, Svenska Symboldramaföreningen.

Vi ser fram emot denna föreläsning och önskar alla varmt välkomna!

Väl mött

Styrelsen

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se