Årsmöte den 18 mars 2017 kl 13:00

Stockholms Borgargille, Nybrogatan 60, 2 tr.

Årsmöte klockan 13:00–13:45 Dagordning

Fika 13:45–14:00

Föredrag kl. 14:00–16:00
 

Barnet i brunnen

 
Sigbritt Nordlund
föreläser kring sin bok Barnet i brunnen.

Hon kommer att visa på och reflektera över:

  • Terapiprocess och samspel mellan patient och terapeut.
  • Vilken sorts bedömningar hjälper oss?
  • Vad innebär begreppen Mentalisering och Relationell i Symboldrama?
  • Hur kan vi tänka när vi väljer motiv?

 

Lokal: Stockholms Borgargille, Nybrogatan 60, 2 tr. Stadion
Tid: Årsmötet kl. 13:00–13:45, föreläsning kl. 14:00–16:00

Priset för föreläsningen inkl. kaffe och smörgås är 350 kr för medlemmar, 250 kr studerande och 500 kr för icke medlemmar.
Sista datum för anmälan 14 mars.
Anmälan till joakim.m.axelsson@telia.com. Avgiften sätts in på pg 430 90 27-3, Svenska Symboldramaföreningen.

Vi ser fram emot denna föreläsning och önskar alla varmt välkomna!

Väl mött

Styrelsen

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se