anordnar

INTRODUKTIONSKURS I SYMBOLDRAMA

enligt HC Leuner

i Stockholm 13 maj 2017, kl 10–16

Symboldrama är en psykoterapimetod som på ett skonsamt sätt tillåter kontakt med vårt omedvetna inre. De livserfarenheter som inte kunnat kläs i ord kan gestaltas i en inre bildvärd, bli förstådda och leda oss vidare. Bland annat smärtsamma erfarenheter kan upplevas på nya sätt och därigenom kan nya krafter frigöras.

Symboldramaföreningens introduktionskurser är öppna för alla intresserade. För att bli antagen till fortsatt utbildning krävs legitimation som psykoterapeut, alternativt ”steg 1” kompetens.

 

Stockholm

Datum: 13 maj 2017

Hålltider: Registrering 10:00, beräknat avslut c:a 16:00.

Lärare: Marta Cullberg Weston och Anette Eroselius

Lokal: Sveavägen 17, 10 tr

Anmälan skickas till Svenska Föreningen för Symboldrama/Utbildningsenheten,
e-post: utbildning@symboldrama.se, där du även ska bekräfta att du betalat in
Kursavgiften för introduktionskursen 600 kr + moms (=750 kr inkl moms)
till plusgiro 430 90 27-3. Glöm inte att ange namn och adress och ange ”Intro Stockholm”!
Anmälan är bindande.

 

Varmt välkomna!

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se