Svenska föreningen för symboldrama

LEUNERDAGEN 2018

Lördagen den 13 oktober 2018

10:00–12:30
Margareta Brodén

Visualisering för att stärka anknytning

Margareta Brodén är psykolog och har doktorerat om anknytning och har många års erfarenhet av kliniskt arbete på Viktoriagården i Malmö.

Viktoriagården tar emot gravida och föräldrar med barn under 4år. Verksamheten riktar sig till föräldrar som har känslomässiga svårigheter i relationen till sitt barn. Margareta har också arbetat med handledning och utbildning inom området.
 

12:30–13:30  Lunch

13:45–16:00
Ann-Mari Bertilsson

Presentation av bildterapiprocess
– ”trauma–ung person–bild”

Ann-Mari Bertilsson är sjuksköterska med psykoterapiutbildning, utbildad i både bildterapi och symboldrama och ledamot i symboldramaföreningens styrelse.

Hon kommer ge oss en inblick i hur bilden används då den lyfts fram i en traumabearbetande bildterapiprocess. Traumat som bearbetas handlar om suicid i en familj beskrivet från ett anhörigperspektiv.

 

Plats: Stockholms Borgargille, Nybrogatan 60.

Avgift: medlemmar 650 kr, icke medlemmar 850 kr studerande 450 kr. Priset inkluderar em fika och salladslunch.

Anmälningar skickas till annmaribert@hotmail.com. Betalning och anmälan senast 6/10, pg 430 90 27-3.

 

Varmt välkomna!

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se