Årsmöte den 14 mars 2020 kl 10:30

 

OBS! INSTÄLLT!

På grund av den rådande situationen med spridningsrisk av Covid19virus.

 

Risling Partners/Cirkel psykologbyrås lokaler

Årsmöte klockan 10:30–12:00

Föredrag kl. 13:15–15:30

Lunch 12:00–13:15

 

I samband med årsmötet hålls föredrag av Lena Abrahamsson och Sigbritt Nordlund.

 

Det fanns ingen

Visualiserande terapi/Symboldrama vid strukturell dissociation - Lena Abrahamsson

Dissociativa symptom och processer

Teoretisk inramning – Sigbritt Nordlund

I det lilla barnets stora utsatthet splittras jaget i flera delar. Den emotionella upplevelsen blir inlåst och är sällan åtkomlig för vardagspersonen. I Visualiserande terapi/Symboldrama får de återknyta kontakten med varandra och integrationen påbörjas till ett inre helande.

Lena Abrahamsson, socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator, steg 1-utbildad i psykoterapi och cert. symboldramaterapeut presenterar hur hon under Sigbritt Nordlunds handledning ger visualiserande terapi/symboldrama till en patient med strukturell dissociation.

Sigbritt Nordlund är socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi och symboldrama.

Priset föreläsning är 350 kr för medlemmar, 250 kr studerande och 500 kr icke medlemmar.

Bord kommer bokas för gemensam lunch. Detta betalas av var och en på plats och olika enkla lunchrätter finns att välja på. Uppge om du vill delta i lunch i anmälan.

Sista datum för anmälan till årsmöte, lunch och föredrag är 7/3.

Avgift sätts in på pg. 430 90 27-3, Svenska Symboldramaföreningens konto samtidigt som anmälan görs.

Anmälan till annmaribert@hotmail.com.

Risling Partners/Cirkel Psykologibyrås lokaler, Kindstugatan 1, 4 tr, Stockholm. Portkod 2579. T-bana Gamla Stan.

Väl mött

Styrelsen

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se