Årsmöte den 23 mars 2019 kl 10:00

Risling Partners lokaler

Årsmöte klockan 10:00–11:00 Dagordning

Workshop kl. 11:00–17:00

Lunch 12:00–13:00

 

Årets årsmötesprogram är en workshop med syfte att ge medlemmarna möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter kring eget arbete med symboldrama, speciellt med fokus på existentiella frågor. Vi möts under rubriken:

Visualiserings- och symboliseringsarbete
kring existentiella frågor

Angela Westander, leg psykoterapeut, socionom och certifierad symboldramaterapeut, kommer i dialogsamtal dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med symboldrama och existentiella teman. Hon arbetar bland annat med handledning inom onkologisk och palliativ vård. (läs mer om Angelas arbete på www.integrativdialog.se.
 

Ulla Risling, leg. psykoterapeut, leg. psykolog specialist inom klinisk- och organisationspsykologi, kommer att fungera som samtalsledare och facilitator under workshopen. Gruppen kommer att bjudas in till erfarenhetsutbyte och aktiv visualisering kring existentiella frågeställningar. Arbetet sker med reflekterande dialogsamtal i både små grupper och i hela gruppen.
 

2019 är ett jubileumsår för Symboldrama

Våra symboldramavänner i Tyskland firar i år Hans Carl Leuner 100 år. Vi kommer att få en kort rapport från detta firande i slutet av årsmötet. Med anledning av jubileet så är årets årsmötesprogram avgiftsfritt.

Bord kommer bokas för gemensam lunch. Detta betalas av var och en på plats , och olika enkla lunchrätter finns att välja på. Uppge om du vill delta i lunch i anmälan.

Sista datum för anmälan till årsmöte, lunch och workshop är 10/3.

Anmälan till annmaribert@hotmail.com.

Risling Partners lokaler, Kindstugatan 1, 4 tr, Stockholm. Portkod 2579. T-bana Gamla Stan.

Väl mött

Styrelsen

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se