Inbjudan till

Leunerdagen 2016

Lördagen den 19 november 2016, ABF-huset i Stockholm
Den kulturella hjärnan
Kulturens betydelse för lärande, kreativitet och välbefinnande.

Gunnar Bjursell

Inbjudan och anmälan
 

Inbjudan till studiecirkel
med Sigbritt Nordlund

Barnet i brunnen

Studiecirkeln är öppen för medlemmar och innebär en fördjupning och diskussion kring bokens innehåll.
Tre lördagar med start 15 oktober 2016.

.pdf Läs mer om boken

Anmälan till cirkeln, logga in på medlemssidan
 

Årsmötesföreläsningen 12 mars 2016
med Erika Henriksson

Du är med mig nu

Föreläsningsbilder och uppsats finns på medlemssidorna


Försummade barn i vuxenterapi – om att hitta mod och tilltro
Även årsmötesföreläsningen 2015 med Sigbritt Nordlund finns på medlemssidorna
 

Höstens kliniska seminarium, den 14 nov 2015, hade temat Gruppsymboldrama. Inger Ösby och Gun Mälhammar, båda är mycket erfarna psykoterapeuter, lärare och handledare berättade om sina erfarenheter om att använda gruppsymboldrama i utbildning, självkännedoms-grupper, personalgrupper och behandlingsarbete. Deltagarna fick ta del av en strukturerad modell för arbete med symboldrama i grupp. Föreläsarna bjöd på många konkreta och illustrativa exempel som inspirerade och väckte stort intresse bland deltagarna på det välbesökta seminariet.
 

Åke Högberg föreläste på årets Leunerdag, 26 sept
 

Rapport från Symboldramaföreningens inspirationskurs i Provence i maj, 2015
 

Är du terapeut och intresserad av att lära dig arbeta med symboldrama?
  
Vi planerar för nya vidareutbildningar för steg I och steg II-terapeuter
   under våren 2016.
   Läs om våra utbildningar under fliken UTBILDNING ovan och hör av dig till
   utbildning@symboldrama.se om du är intresserad så får du mer information.

Tillgängliga handledare


Många stiftar bekantskap med symboldrama genom Marta Cullberg Westons böcker.
Ovan några av de böcker som beskriver symboldrama i praktisk tillämpning.

Ny bok av Marta Cullberg Weston
   I Tröst och reparation vill Marta lyfta fram tröstens viktiga funktion.
   Tröst kan vara livsviktigt för oss när vi drabbas av sorg och förluster.
   Tröst tråcklar ihop livet och ger fotfäste i tillvaron när allt har rasat samman.


Sedan 1977 verkar föreningen för att sprida information om den psykoterapimetod som kallas »symboldrama« i Sverige. Metoden vilar på psykodynamisk grund och använder sig av tekniker för »guided affective imagery«, som också är det engelskspråkiga namnet.
I ett avslappnat tillstånd får man som patient föreställa sig ett motiv/en bild som man tillsammans med terapeuten utvecklar utifrån egna inre tankar, känslor och symboler.

Läs mer om Metoden
Introduktion till symboldrama, Karin Hansson (pdf Gratis)

Vi arrangerar kvalificerade utbildningar som leder fram till behörighet som symboldramaterapeut. För att antas till utbildningen krävs att man har en grundläggande psykoterapeutisk utbildning. Vi ordnar även introduktionskurser och utbildning i metoden. Läs mer om Utbildning

Vi ger ut en skriftserie om symboldrama och relaterade ämnen. Läs mer om Skrifter

För att enkelt kunna komma i kontakt med en symboldramaterapeut har vi sammanställt en lista över diplomerade terapeuter och en del av dem presenteras även här på hemsidan. Läs mer om Terapeuter

Här på hemsidan finns också information om föreningen, både för den som vill kontakta oss och information till medlemmarna. Läs mer om Föreningen

 

Svenska Föreningen
för Symboldrama
 

c/o Elm Consulting
Söderhamnen 10
185 31  Waxholm

Tel: 070-353 55 73

pg 430 90 27–3
E-post: kansli@symboldrama.se

 

 

Inloggning för
medlemmar

Ange lösenord:

 
Glömt lösen?

 

     
     

HEM    ◊   copyright © 2005–2012   ◊   tack till …   ◊   kontaktinformation   ◊   www.symboldrama.se